FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania

Wirtualne biuro w podstawowej wersji to użyczenie adresu do rejestracji firmy oraz prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jako dane do kontaktu i umieszczania na materiałach marketingowych) oraz odbieranie poczty zwykłej, jej skanowanie i przesyłanie mailem. W wyższych wersjach pakietów oferujemy rozszerzony szereg usług dodatkowych.

 

Posiadamy tytuł własności do lokalu biurowego – zawieramy umowę najmu lokalu biurowego.

Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

Jak najbardziej, możemy zawrzeć umowę korespondencyjnie. Przygotowane wcześniej dwa egzemplarze umowy przesyłamy kurierem pod wskazany adres.

Osoba fizyczna planująca założenie działalności

Jeśli umowę podpisywać będzie przyszły właściciel firmy, to wystarczy nam dowód osobisty przyszłego właściciela. Możliwe jest też podpisanie umowy przez pełnomocnika tej osoby – pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo w formie pisemnej.

Osoba fizyczna prowadząca już działalność gospodarczą.Potrzebny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli umowę podpisuje właściciel to potrzebny jest jego dowód osobisty lub jego skan. Jeśli umowę podpisuje pełnomocnik to potrzebne jest pełnomocnictwo w formie pisemnej.

Spółka z o.o.

Chcąc podpisać umowę proszę dysponować aktualnym odpisem KRS. Potrzebny jest też dowód osobisty osoby lub osób, które reprezentują spółkę i będą podpisywać umowę najmu.

Fundacja

Aby założyć fundację tytuł prawny do lokalu musi wykazać fundator. Fundatorem może być osoba fizyczna albo np. spółka z o.o. W zależności od rodzaju fundatora potrzebne są dokumenty / informacje takie jak opisane wyżej dla osoby fizycznej lub takie jak opisane wyżej dla spółki z o.o.

ul. Kaszubska 1, 75-036 Koszalin

Ułatwienia Poczty Polskiej dla klientów biznesowych

Poczta Polska umożliwia klientom biznesowym złożenie pełnomocnictwa pocztowego przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To rozwiązanie, które może być szczególnie przydatne w sytuacji, gdy firmy przeszły na pracę zdalną, poza swoją siedzibą.

Pełnomocnictwo pocztowe umożliwia bezproblemowy odbiór przesyłek nadsyłanych do firmy.

Aby skorzystać z takiej możliwości klient biznesowy powinien wypełnić druk pełnomocnictwa pocztowego, który można pobrać na stronie Poczty. Po wypełnieniu formularza należy opłacić usługę. Wysokość kwoty musi odpowiadać liczbie i rodzajowi udzielonych pełnomocnictw pocztowych w wysokości zgodnej z Cennikiem opłat dodatkowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Poczty wskazanym w umowie.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przesyłki nadawane przez sądy i prokuratury nie mogą być wydawane pełnomocnikowi, któremu udzielono pełnomocnictwa pocztowego złożonego przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W ramach działań przyjętych w ostatnim czasie Poczta Polska uprościła procedury związane z odbieraniem paczek i listów. Wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, paczkowe i kurierskie (z zastrzeżeniem przesyłek z dokumentami zwrotnymi) można odebrać bez pokwitowania. W tym przypadku wystarczy okazanie pracownikowi Poczty – z bezpiecznej odległości – dokumentu tożsamości. Ten spisze cztery ostatnie cyfry numeru z dokumentu i na tej podstawie wyda przesyłkę. Z kolei w przypadku przesyłek paczkowych i kurierskich, o ile tylko nadawca podał numer telefonu odbiorcy, przed ich doręczeniem odbiorca otrzyma numer kontaktowy do kuriera. Dzięki temu będzie mógł do niego zadzwonić i dowiedzieć się, kiedy ma się spodziewać doręczenia. Za przesyłki pobraniowe nie trzeba płacić gotówką, należność można uregulować np. kartą płatniczą. Kurierzy zostali wyposażeni w terminale płatnicze, które umożliwiają płatności kartą czy Blikiem.

Wirtualna Asystent, najprościej mówiąc, jest samo zatrudnionym ekspertem, który zdalnie dostarcza profesjonalne usługi dla jednego lub większej liczby klientów, pracując z domowego biura lub jakiegokolwiek innego miejsca, którego wybór ograniczony jest dostępem do sieci. Może pracować samodzielnie lub wykonując część zadań zespołu.
VA pomaga zabieganym osobom (zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym) organizując ich pracę i przejmując znaczną liczbę ich obowiązków.

Wirtualny Menedżer łączy w sobie obowiązki Projekt Menedżer i Asystentki, a Ty zyskujesz partnera, który oprócz kompetencji w zarządzaniu projektem, posiada także umiejętności techniczne do jego wykonania.

Rolą VM częściej jest delegować, niż samodzielnie wykonywać wszystkie zadania. Nawet jeśli nie wykonuje pracy sama, jest odpowiedzialna za zarządzanie zespołem, który to robi.

Z usług może skorzystać każdy: zarówno przedsiębiorca, który potrzebuje odciążenia w codziennych obowiązkach, jak i prywatna osoba, który potrzebuje eksperta w danej dziedzinie.

Na tyle ile potrzebujesz. Oferuję pakiety 5h, 10h, 20h, które możesz wykorzystać w ciągu miesiąca. Im większy pakiet wybierzesz, tym mniej zapłacisz za godzinę mojej pracy dla Ciebie. Potrzebujesz większej liczby godzin lub wolisz rozliczać się za ryczałtowo za zlecone zadania? Nie ma problemu! Zadzwoń lub napisz wiadomość.

Najczęściej zleconą pracę wykonujemy w przeciągu 24 lub 48 godzin lub wg ustalonego na kilka dni wcześniej harmonogramu. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że będę potrzebna „na już”, zrobimy wszystko, by Ci pomóc.

Preferujemy pracę online. Zdarza mi się natomiast, w razie potrzeby spotkać z klientem, np. w celu omówienia ważnego projektu lub spotkania zespołu. Czasami reprezentujemy firmę w urzędach.

Podczas pracy korzystamy z programu do mierzenia czasu oraz delegowania zadań. Po zakończeniu każdego zadania możesz sprawdzić, ile czasu zostało zużyte na twoje zlecenie.

Na początek proponujemy rozmowę telefoniczną / Skype lub WhatsApp w celu omówienia szczegółów i rozwianiu wątpliwości. Dzięki temu Ty dowiesz się wszystkiego, co jest ważne dla Ciebie i Twojego biznesu, a my będziemy mogli dopasować swoją ofertę do Twoich potrzeb. Podczas rozmowy wybierzemy także narzędzie, którego używać będziemy do komunikacji i delegowania zadań, np. Trello.

Po rozmowie otrzymasz od nas podsumowanie wraz z umową oraz fakturą.

Po odesłaniu podpisanej umowy i opłaceniu faktury utworzę dla nas zespół w Trello, lub Ty zaprosisz mnie do swojego zespołu w Asanie. I przystępujemy do pierwszych zadań i owocnej współpracy.

Tak! Staramy się wspierać przedsiębiorcze osoby i pokazywać im możliwości pracy w tym zawodzie. Napisz do nas!

✔  Dokumenty Google
✔  Pakiet Office
✔ Adobe 
✔ Gimp
✔ Canva
✔ Crello
✔ Trello
✔ Clockify
✔ Social Media: Facebook, Instagram, Linkedin,
✔ Audacity
✔ Dropbox
✔ Skype
✔ Zoom
✔ WordPress
✔ Wix
i wiele innych…

Przede wszystkim zastanów się jakie zadania chcesz oddelegować. Jasno sprecyzowane oczekiwania, to klucz do udanej współpracy.

  1. Rzeczy, których nie lubisz robić.
  2. Rzeczy, których nie możesz zrobić sam.
  3. Rzeczy, których nie powinieneś robić.

W pierwszej kolejności przygotuj sobie listę zadań, które chcesz nam oddelegować.

Następnie skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Po ustaleniu warunków współpracy, otrzymasz od nas umowę i klauzulę poufności. Po odesłaniu jej skanem, uruchomimy Ci wszystkie niezbędne dostępy i możesz zacząć delegować nam zadania.