RODO

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych przez BNG.

Od dnia 25 maja 2018r. mają   zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania przez BNG Państwa  danych osobowych zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wirtualne Biuro BNG, ul. Kaszubska 1, 75-036, Koszalin zwany dalej „BNG” tel. +48 794 203 406,  e-mail: [email protected]

2. Cele przetwarzania danych osobowych

a) BNG przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w celu prawidłowego wykonywania usług zawartych w umowie z Państwem. BNG zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
b) W celu wykonywania innych prawnie uzasadnionych interesów BNG, np. dochodzenia roszczeń lub obrony praw BNG, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w stosownych przypadkach są:
a) pracownicy BNG
b) podmioty wspierające BNG w wykonywaniu czynności, np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie
c) podmioty współpracujące z BNG przy obsłudze prawnej, podatkowej
d) organy władzy publicznej, takie jak organy podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, Komornik Sądowy.

4. Przekazywanie danych osobowych do państw  trzecich

Dane nie są przekazywane do państw  trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu, w jakim dane są zbierane i przetwarzane, jak również od podstawy, w oparciu o którą BNG przetwarza Państwa dane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres :
a) cały okres trwania umowy będą przechowywane następujące dokumenty
– umowa zawarta z Państwem , a tym samym wszystkie zawarte w niej informacje
– kopie dokumentów, które były niezbędne do podpisania umowy
b) przez 5 lat będą przechowywane wszelkie dokumenty księgowe
e) informacje o przychodzącej korespondencji oraz skany listów maksymalnie 1 rok.

6. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu
a) prawo dostępu do danych osobowych
b) prawo do sprostowania danych osobowych
c) prawo do usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym)
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora
f) prawdo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych jest konieczne dla realizacji celów określonych w pkt 2, tj. jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z BNG, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikającej z ww. prawnie uzasadnionych interesów BNG. Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych uniemożliwi podjęcie przez BNG określonych czynności, o których mowa w pkt. 2.

Polityka Cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do strony internetowej http://bngkoszalin.pl/ oraz wersji na urządzenia mobilne.

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

  • Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.