SPÓŁKA Z O.O. – JAK ZAŁOŻYĆ? KOSZTY, WADY I ZALETY

Przeczytasz tutaj przede wszystkim dla kogo jest ona dobra, co zabezpiecza, ile kosztuje rejestracja i księgowość, ile płacę podatku i czy można nie płacić ZUSu. Jest trochę języka prawniczego, ale starałem się ująć poszczególne aspekty w zrozumiały dla każdego sposób. Po lekturze, będziesz w stanie samodzielnie ocenić, czy warto zakładać spółkę z o.o. w Twoim przypadku.

 

Spółka z.o.o. jako forma prawnacharakterystyka i podstawowe informacje

Według ustawy z dnia 15 września 2000 r., czyli Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skr. sp. z o.o.) jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną. Jest to najpopularniejszy w Polsce rodzaj spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą działalności np. dla wspólników, którzy zachowując bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki, ograniczają ryzyko jedynie do swojego wkładu.

Założycielami spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do założenia wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 5 tys. zł. Do jej utworzenia wymagany jest jeden bądź więcej wspólników, jednak nie może być to wyłącznie inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za zobowiązania odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy zasadniczo nie odpowiadają za zobowiązania spółki (chyba, że są członkami zarządu) i mają prawo do udziału w zyskach wynikających z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zysk dzieli się w stosunku do wniesionych udziałów (chyba, że umowa przewiduje inaczej).

Spółkę z o.o. zakłada się poprzez rejestrację w KRS tradycyjnie lub elektronicznie na platformie S24. W praktyce funkcjonowanie takiej spółki wymaga przestrzegania różnych przepisów prawa, ma określone wady, jak i zalety.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Można założyć ją w tradycyjny sposób w formie aktu notarialnego lub przez Internet. Spółka z o.o. online może być założona w najprostszy sposób na portalu S24, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Mimo wszystko polecamy skorzystać z pomocy zaufanego księgowego lub prawnika. W naszym przypadku, spółkę przez internet pomogło nam założyć bezpłatnie biuro księgowe, które później obsługiwało całą rachunkowość. Jeden z moich wspólników, już wcześniej zakładał i księgował u nich spółkę z o.o., więc był to naturalny kierunek, jaki nam od razu przyszedł na myśl. Gdybyśmy poszli do prawnika, pewnie byłby to koszt przynajmniej kilkuset złotych za samą rejestrację przez internet bez opłat administracyjnych.

Kiedy skorzystać z pomocy prawnika przy rejestracji spółki z o.o.?

Razem ze wspólnikami zdecydowaliśmy, że na początek wystarczy nam najprostsza spółka, zakładana przez formularz internetowy. Stwierdziliśmy, że tak będzie najszybciej i najtaniej. Jeśli w przyszłości pojawią się kwestie, które chcemy unormować, to wtedy spiszemy umowę spółki, która odpowiada naszym potrzebom. Mieliśmy między sobą pewne ustalenia, ale nie polecam takiego postępowania, jeśli będziesz mieć wspólnika, któremu nie ufasz. Jeśli zażyczymy sobie bardziej skomplikowanej umowy spółki, która np. przewiduje inny podział zysków, zbycia udziałów, pierwszeństwa itd. to im więcej prawnik spędzi nad umową, tym więcej będzie kosztować. Jeśli za stawkę godzinową prawnika weźmiemy 150 zł netto, to sam widzisz, że może wyjść nawet parę tysięcy złotych.

Podsumowując, jeśli chcesz założyć spółkę tanio i szybko – znajdź biuro księgowe, dla których to bułka z masłem. Możesz to zrobić samodzielnie, ale ja nie chciałem kombinować i ryzykować odrzuceniem wniosku itp. Wolałem zostawić to komuś, kto robił to ,,dziesiąt” razy.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Jest to najlepsza forma dla spółek zakładanych jednoosobowo, lub takich, które nie wymagają niestandardowych zapisów umowie spółki. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online wykonuje się na portalu S24. Cały proces założenie spółki trwa nie dłużej niż godzinę. Pierwszym krokiem jest założenie konta użytkownika na portalu S24. Po zalogowaniu należy utworzyć profil przedsiębiorstwa. Wszystkie wymagane informacje w procesie rejestracji spółki będą widoczne w portalu, a powiadomienia nowej korespondencji są wysyłane na adres e-mail, podany podczas rejestracji. Każda osoba podpisująca wniosek o rejestrację spółki z o.o. musi posiadać konto na portalu S24 (tj. każdy z członków zarządu lub jego pełnomocnik), a także możliwość podpisania się elektronicznie poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Na wstępie należy określić nazwę spółki. W kolejnych krokach wypełnia się dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółki z o.o. w KRS (umowa spółki, lista wspólników, przedmiot działalności – wybór odpowiedniego PKD, określenie wariantu zbycia udziałów jak i organy spółki oraz sposób ich reprezentowania). Podczas rejestracji określamy także wartość pojedynczego udziału, którego wartość musi wynosić co najmniej 50 zł, oraz jaką ich liczbę otrzyma każdy ze wspólników. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 zł.

Spółka z o.o. Online – Koszty otwarcia w systemie S24

System S24 po wypełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów pozwala na opłacenie kosztów rejestracji spółki z o.o. online poprzez ePłatności. Na koszty założenia spółki z o.o. online składają się:

opłata sądowa wniosku (wpis do KRS) – 250 zł. System S24 automatycznie wskazuje numer rachunku sądu rejestrowego właściwego dla zakładanej spółki,
opłata za pierwszy wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł płatne na rachunek sądu rejonowego, który przyjmuje wniosek o dokonanie wpisu,
opłata manipulacyjna operatora ePłatności.
W następnej kolejności opłacony wniosek trafia do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby nowo zakładanej spółki i jest rozpatrywany w terminie jednego dnia od daty wpłynięcia.

Po uzyskaniu wpisu w KRS należy złożyć oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego w terminie siedmiu dni od wpisania spółki do rejestru. Kolejnym krokiem jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Aby to zrobić należy złożyć deklarację PCC-3 podpisaną przez zarząd nowo powstałej spółki. W ciągu 14 dni należy również obliczyć wysokość podatku, który zależy od wielkości kapitału zakładowego i wpłacić go do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatek PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.

W ciągu kilku dni od zgłoszenia spółki w KRS powinniśmy otrzymać numer REGON i NIP. Odbywa się to automatycznie na podstawie zgłoszenia składanego przy rejestracji spółki z o.o. w KRS. Przy zakładaniu spółki w portalu S24 nie otrzymamy numeru NIP i REGON w tradycyjnej listownej formie. Po nadaniu numeru NIP informacja pojawi się w KRS, a numer REGON w wyszukiwarce podmiotów gospodarki narodowej pod adresem: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx Stosowne powiadomienia pojawią się również w systemie S24.

W terminie 21 dni od uzyskania wpisu w KRS należy również złożyć zgłoszenie NIP-8. Jeśli zamierzamy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne termin ten wynosi 7 dni od dnia powstania takiego obowiązku.

Zalety i Korzyści założenia spółki z o.o. przez Internet

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet niesie za sobą kilka korzyści. Możemy do nich zaliczyć:

 • załatwienie wszystkich formalności bez wychodzenia z domu,
 • brak taksy notarialnej, a także niższa opłata sądowa – 250 zł zamiast 500 zł,
 • zautomatyzowany proces wypełniania niektórych dokumentów,
 • skrócenie czasu formalności.

Mogę potwierdzić, że faktycznie nie jest to absorbujące, założyłem sobie tylko profil zaufany, do podpisywania elektronicznego. Księgowy mówił nam krok po kroku co trzeba zrobić i wypełnić, także po rejestracji spółki. Dzięki temu możesz skupić się na zarabianiu, a nie siedzeniu w papierach.

Umowa spółki z o.o.

Podczas zakładania spółki z o.o. przez Internet możemy skorzystać z gotowego wzorca umowy. Przy zakładaniu tradycyjnym w formie aktu notarialnego należy spisać umowę spółki, która powinna zawierać:

 • Firmę (czyli nazwę) i siedzibę Spółki,
 • określenie przedmiotu działalności spółki,
 • czas trwania Spółki – wtedy, gdy Spółka została ustanowiona na czas określony (zasadą jest powołanie na czas nieoznaczony),
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • postanowienie stwierdzające, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego wspólnika,
 • dodatkowe zapisy w umowie mogą dotyczyć takich spraw, jak podwyższanie kapitału, zbycie udziałów, sposobu reprezentacji.

Nazwa spółki z o.o.

Firma spółki, czyli nazwa jaką chcemy wybrać powinna zawierać sformułowanie „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” bądź skrót „Sp. z o.o.” lub „Spółka z o.o.”.

Co jeśli nazwa firmy jest zajęta i istnieje już w KRS taka spółka?

Musisz sprawdzić, czy przypadkiem nie działa inne przedsiębiorstwo w twojej branży, które ma już taką samą nazwę lub podobną. Sam fakt, istnienia spółki o takiej samej nazwie, nie jest wystarczającą przyczyną uniemożliwiającą posługiwanie się nią przez Twoją spółkę. Aby to ustalić, należałoby zbadać dodatkowe elementy, takie jak np. obszar działania, czy przedmiot działalności.

Generalna zasada jest taka, że nazwa nie może wprowadzać klientów w błąd co do osoby przedsiębiorcy lub przedmiotu działalności np. poprzez używanie nazwy innego przedsiębiorstwa.

Siedziba spółki z o.o.ile kosztuje wirtualne biuro?

Jeśli chodzi o siedzibę, to na początku nie mieliśmy lokalu. Nie chcieliśmy też zakładać spółki w mieszkaniu itp. I tutaj z pomocą znowu przychodzi nasz księgowy, który zarejestrował do razu naszą spółkę na jeden z wirtualnych adresów. Na rynku znajdziesz bardzo szeroką ofertę wirtualnych biur, które zawierają inne usługi takie jak obsługa korespondencji itd. My zapłaciliśmy od razu za cały rok – około 500 zł. Znajdziesz też na pewno tańsze oferty, ale tak jak mówię, woleliśmy mieć wszystko w jednym miejscu.

Więcej o wirtualnym biurze: Wirtualne Biuro – Co to jest Wirtualny Adres dla Firmy, Ile Kosztuje i Czy jest to Legalne?

Opodatkowanie spółki z o.o. – Ile wynosi podatek CIT?

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku od osób prawnych. Stawka podatku CIT wynosi 19%, lub 9% w przypadku rozpoczynających działalność przedsiębiorców i małych spółek (przychody ze sprzedaży brutto do 1,2 mln euro). Podatek jest płacony przez spółkę z o.o. od dochodów osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym. Wspólnicy spółki płacą podatek 19% od wypłacanych im dywidend. Powoduje to problem podwójnego opodatkowania, który nie wygląda optymistycznie i odstrasza wiele osób. W praktyce jednak, rzadko korzysta się z wypłaty zysków poprzez dywidendy. Zaraz przejdziemy do tego, jak radzą sobie przedsiębiorcy z wypłatą zysków w spółce z o.o.

Nowa spółka z o.o., a zwolnienie z VATu

Według Ustawy o VAT, nasza nowa spółka z o.o. będzie zwolniona od podatku VAT, o ile wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 200 000 złotych w trakcie roku podatkowego (proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności). Jeśli np. rok podatkowy zaczynamy we wrześniu, to limit zwolnienia będzie niższy. Liczymy to wg wzoru: 200 000/365 * (liczba dni prowadzenia działalności w danym roku)

Spółka z o.o. – Forma księgowości

Ustawa o rachunkowości narzuca na spółkę z o.o. obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Wymagane jest ewidencjonowanie wszystkich przepływów pieniężnych prowadzonych przez spółkę oraz przygotowanie różnego typu raportów i zestawień. Jest to proces czasochłonny, który trudno jest prowadzić bez pomocy biura księgowego.

Ile kosztuje pełna księgowość dla spółki z o.o.?

Jest to często przytaczana wada, która pojawia się w dyskusjach typu JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) vs Spółka z o.o. Nie ma możliwości aby spółka z o.o. była prowadzona bez pełnej księgowości. Wiele osób powtarza jak mantrę: „ale pełna księgowość będzie Cię kosztować 1500 zł”.

Od razu mówię, nie jest tak źle. Cena zależy najczęściej od ilości faktur w ciągu miesiąca. Ponieważ na początku naszej działalności mieliśmy mało faktur, to płaciliśmy za księgowość 250 zł netto-brutto (byliśmy wtedy zwolnieni z vatu).

Często biura księgowe mają kilka spółek, z których jedne są VATowcami, a drugie nie (mają to zwolnienie podmiotowe do 200 tys.). Dzięki temu takie małe spółki płacą za księgowość np. te 250 zł i nie muszą płacić VATu. A dla tych co są VATowcami, biuro księgowe ma inną spółkę, z którego wystawia fakturę na 250 zł netto + VAT.

Po okresie kilku miesięcy, przy ok. 50 fakturach miesięcznie, cena wzrosła do 400 zł. Za kolejne parę miesięcy, przy ok. 70 fakturach cena wzrosła nam do 500 zł.

Ile zapłacisz za pełną księgowość w spółce z o.o.? Tak jak mówię, zależy od charakteru działalności, wielkości miasta i ilości faktur. W mniejszych miastach ceny pewnie będą niższe. Ja podałem ceny za obsługę w Krakowie, choć od razu mówię, że te ceny są raczej poniżej rynkowych. Trzeba po prostu dobrze poszukać i umieć się dogadać. My sami, poleciliśmy to biuro księgowe z 5 innym osobom, więc to też na pewno miało wpływ na cenę.

Jeśli dopiero zaczynasz – da się zrobić tak, żeby koszt księgowości nie zarżnął firmy. A jak spółka urośnie, to nie powinno być to już dla Ciebie dużym kosztem.

Obowiązki księgowe w spółce z o.o. – roczne sprawozdanie finansowe

Spółka z o.o. musi corocznie przygotować sprawozdanie finansowe i złożyć je w odpowiednim dla siebie sądzie rejestrowym. Sprawozdanie to zawiera:

rachunek zysków i strat (zestawienie wszystkich operacji finansowych),
bilans (zestawienie majątku firmy tj. aktywów i pasywów),
informacje dodatkowe (zmiany w kapitale, propozycje podziału zysków/pokrycia straty itp.).
Tutaj musisz wiedzieć, że biuro księgowe skasuje Cię za sprawozdanie roczne. Cena jest do uzgodnienia i waha się w zakresie kosztu 1-2 miesięcznej obsługi księgowej. Czyli musisz się liczyć z wydatkiem co najmniej 300-500 zł.

Zarząd Spółki z o.o.

Spółka z o.o. bez prezesa?

Uchwałą wspólnicy wybierają zarząd, który składa się przynajmniej z jednego członka. Można ,,nadać” poszczególne pozycje w zarządzie i przyznać danej osobie stanowisko prezesa lub wiceprezesa. Nie jest to obowiązkowe – mogą być w zarządzie np. 2 osoby, z których każda jest po prostu „członkiem zarządu”.

Komornik, a odpowiedzialność majątkowa zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. jest ograniczona do wielkości wniesionych wkładów. Oznacza to, że wspólnicy w przypadku niewypłacalności spółki nie muszą spłacać jej długów, a ich odpowiedzialność majątkowa sprowadza się do wniesionego wkładu. Wierzyciele spółki mają możliwość egzekucji jedynie majątku spółki. Ale…

Jeśli egzekucja komornicza spółki z o.o. okaże się nieskuteczna, to wówczas wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od członków zarządu. Odpowiedzialność może zostać uchylona, jeśli wniosek o zgłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego został złożony we właściwym czasie. Podobnie sprawa wygląda ze zobowiązaniami podatkowymi spółki.

Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Spółka z o.o. a ZUS

Aby zminimalizować problem podwójnego opodatkowania spółka może powołać zarząd. Od wynagrodzenia dla członków zarządu (w ramach aktu powołania) należy zapłacić podatek dochodowy w wysokości 17% (od 1 października 2019r.), ale nie jest ono obciążone składkami ZUS. Wynagrodzenie to jest dla spółki kosztem, co wiąże się z obniżeniem podstawy opodatkowania CIT.

Jeśli natomiast my jako wspólnicy zawrzemy z naszą spółką umowę zlecenie, czy o pracę, to już wynagrodzenie będzie oskładkowane i ZUS musimy zapłacić.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Żeby uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o., przedsiębiorcy w jak największym stopniu zwiększają koszty spółki. Jednym ze sposobów jest wynajem powierzchni, sprzętu, czy pojazdów. Od umowy najmu do kwoty 100 000zł w 2019 r. obowiązuje stawka podatkowa 8,5%, a powyżej tej kwoty 12,5%. Jeśli wynajmowany lokal należy do właściciela spółki (a może być to np. prywatne mieszkanie) będzie on jego dochodem. Posiadane przez spółkę pojazdy oraz koszty ich utrzymania i eksploatacji również można rozpisać po stronie kosztów, tak samo jak zakupy sprzętu, materiałów biurowych, wyposażenia biura. Wszystko to zmniejsza dochód, co powoduje obniżenie podatku CIT w spółce z o.o.

W celu wypłaty wynagrodzenia możemy podpisać ze spółką z o.o. umowę o dzieło. Jeśli jesteśmy wspólnikami w spółce nie może ona dotyczyć jednak naszych codziennych obowiązków. Można jednak dla spółki wykonać różnego typu analizy lub raporty.

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS

Jednoosobowa spółka z o.o. stanowi wyjątek od zasady, że spółka składa się z co najmniej dwóch wspólników. Ma on uzasadnienie w odniesieniu do tych spółek kapitałowych, które stanowią połączenie majątku, a nie indywidualnych cech wspólników. Wyjątek ten ma na celu umożliwić przedsiębiorcom podejmującym działalność na dużą skalę prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o. przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka, a także na optymalizację podatkową. Kodeks spółek handlowych mówi tylko, że Spółka z o.o. nie może być założona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

I tutaj ważna uwaga dotycząca jednoosobowej spółki z o.o. i ZUSu.

Jeśli jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. masz 100% udziałów i jesteś jednoosobowym zarządem, to będziesz musiał płacić ZUS. Jesteś wtedy traktowany dla celów ubezpieczeniowych jak osoba prowadząca JDG (jednoosobową działalność gospodarczą) i podlegasz ubezpieczeniu społecznemu. Jeśli nie chcesz płacić ZUS, to niektórzy biorą na wspólnika np. brata, siostrę, rodzica i dają im parę % udziałów w spółce.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – kiedy jest zakładana?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp. k.) może zostać założona w celu:

 • optymalizacji podatkowej (uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.)
 • przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania.

Spółka komandytowa jest spółką osobową zakładana z inicjatywy przynajmniej dwóch osób. W takiej spółce, co najmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli bez ograniczeń (komplementariusz), jak i co najmniej jeden ze wspólników posiada ograniczoną odpowiedzialność (komandytariusz).

Dzięki sp. z o. o. sp. k. ograniczamy odpowiedzialność osób fizycznych za zobowiązania spółki. Jeśli funkcja komplementariusza jest pełniona przez spółkę z o.o., majątek osób fizycznych nie jest zagrożony. W tego rodzaju spółce eliminujemy zjawisko podwójnego opodatkowania. Osoba fizyczna, która jest komandytariuszem może wybrać sposób rozliczania na skalę ogólną, jak i z zastosowaniem stawki liniowej 19%. Spółka z o.o., która jest komplementariuszem powinna płacić podatek dochodowy od osób prawnych, ale tylko od części zysku jaka przypada na nią z udziału w spółce komandytowej.

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. – kiedy i jak jest możliwe?

To jest zasadnicza zaleta spółki z o.o. w stosunku do jednoosobowej działalności gospodarczej, która w chwili śmierci przedsiębiorcy przestaje istnieć (i wszystkie umowy z nią zawarte). Nagle rozwiązaniu ulegają umowy np. o leasing, a pracownicy nie mają pracy. Firmy w jednej chwili nie ma. Co innego w spółce z o.o. Tutaj nic się tak szybko nie wali z prawnego punktu widzenia.

Jeśli w umowie spółki z o.o. nie zapisano inaczej, udziały w niej podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia. Spadkobiercy wspólnika mają prawo przystąpić do spółki z mocy prawa. Dziedzicząc udziały w spółce z o.o. będziemy posiadać takie same prawa jak spadkodawca. Udział dzielony jest pomiędzy spadkobierców z zastrzeżeniem, że jego wartość nie może być niższa niż 50zł. Jeśli udziałów było więcej, powinny zostać podzielone stosownie do udziału spadkowego spadkobierców.

Umowa spółki może zawierać ograniczenia w zakresie wstąpienia do spółki spadkobierców. W takim przypadku musi jednak przewidywać sposób zrekompensowania udziału spadkodawcy. Najczęściej jest to wypłata wartości rynkowej udziałów spadkobiercom. Przyjęcie udziału w spółce z o.o. nie wiąże się z ryzykiem, ponieważ wspólnicy nie odpowiadają, co do zasady za zobowiązania spółki.

Spółka z o.o. bez pracowników – czy muszę kogoś zatrudniać?

Nie, nie musisz nikogo zatrudniać z automatu na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło. Jedynie wspólnicy muszą powołać zarząd, który może, ale nie musi brać wynagrodzenie z powołania.

Spółka z o.o. do kupienia

Jeśli chcemy ograniczyć czas potrzebny do założenia spółki z o.o. możemy poszukać spółki z o.o. na sprzedaż. Możemy wtedy w ciągu 1-2 dni kupić spółkę i stać się jej jedynym właścicielem. Nie musimy przechodzić wszystkich formalności, jakie są wymagane podczas zakładania spółki. Gotowa spółka z o.o. jest wcześniej zarejestrowana przez firmę zajmującą się tego typu działalnością. Nie posiada zadłużenia, nie prowadziła wcześniej żadnego rodzaju działalności gospodarczej, nie posiada historii kredytowej, ani nie jest związana żadnymi umowami.

Spółka z o.o. wady i zalety

Główne plusy spółki z o.o. to:

 • Ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników za zobowiązania spółki,
 • Spółkę z o.o można łatwo sprzedać! – sprzedajesz po prostu wszystkie udziały za jednym zamachem włączając to umowy i pracowników. Nie zrobisz tego w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Szerokie możliwości optymalizacji podatkowej,
 • Pełna księgowość pozwala kontrolować i analizować wydatki, koszty oraz źródła otrzymywanych przychodów,
 • Spółki z.o.o. zazwyczaj posiadają większy prestiż i solidność w oczach innych – założenie takiej spółki może być także potrzebne w przypadku składania wniosku o dotację unijną lub grant,
 • Możliwość znacznego obniżenia comiesięcznych kosztów prowadzenia firmy poprzez powołanie prezesa – jest to jeden ze sposobów, aby nie płacić ZUSu w spółce z o.o.
 • Dziedziczenie – po śmierci właściciela, firma nadal istnieje

Natomiast minusy spółki z o.o. to:

 • Podwójne opodatkowanie,
 • Pełna księgowość – skomplikowana i kosztowna
 • Środki spółki są jej własnością, nie mogą być wykorzystane do celów prywatnych właściciela i mieszać się razem. Z konta spółki nie powinno korzystać się jak z własnego.
 • Transparentność – jako członek zarządu i właściciel będziesz widnieć w KRS, a sprawozdania finansowe nie są tajne – wiele ludzi może mieć wgląd jakie masz przychody itp.
 • Teoretycznie więcej obowiązków administracyjnych i formalności – np. jeśli chcesz zmienić umowę spółki, to musisz iść do notariusza itp. co wiąże się z kosztami.

Spółka z o.o. czy warto?

Podsumowując:

 • spółka z o.o. może być założona przez jedną lub więcej osób,
 • założenie spółki z o.o. trwa około 2-7 dni,
 • minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 zł,
 • wartość pojedynczego udziału musi wynosić co najmniej 50 zł,
 • wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność majątkiem za zobowiązania spółki,
 • wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości.
 • Możesz uniknąć płacenia na ZUS

Patrząc wstecz na siebie i moich znajomych, w większości przypadków bardzo polecam spółkę z o.o. Moją motywacją założenia spółki było przede wszystkim uniknięcie składki na ZUS oraz rzucenie się na głęboką wodę – skoro duży biznes tak działa, to chciałem nauczyć się tej formy prawnej i przyzwyczaić do obowiązków. Pamiętaj, wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe 🙂